„Przyszli ze Wschodu"

„Przyszli ze Wschodu"
„Przyszli ze Wschodu"

Okupacja sowiecka wschodnich ziem II Rzeczypospolitej w latach 1939–1941 jest szczególnym wątkiem w historii Polski. Utracone zostały, jak się później okazało – bezpowrotnie, niezwykle bogate kulturowo tzw. Kresy Wschodnie. Niniejsza książka jest próbą przybliżenia w możliwie przystępny sposób najważniejszych aspektów sowieckiej okupacji polski ziem wschodnich w latach 1939–1941.

Cena: 35,00 zł
szt.
  • nowość

„Sybir ołówkiem Aliny Maliszewskiej"

„Sybir ołówkiem Aliny Maliszewskiej"
„Sybir ołówkiem Aliny Maliszewskiej"

Prezentujemy album zawierający niezwykłe rysunki Aliny Maliszewskiej, stanowiące wizualizację jej własnych przeżyć i doświadczeń innych Sybiraków. Alina Maliszewska jest ikoną polskiej animacji filmowej, współautorką rysunkowych seriali, takich jak „Dziwne przygody Koziołka Matołka", „Baśnie i waśnie" i „Proszę słonia", a także reżyserką czterdziestu filmów animowanych. Zanim stała się uznaną artystką, przeszła gehennę związaną z zesłaniem. Przelanie obrazów z pamięci na papier, w formie rysunków, było jej metodą na poradzenie sobie z zesłańczą traumą.

Cena: 25,00 zł
szt.

„Wygraliśmy życie. Z Kresów do Armii Andersa"

„Wygraliśmy życie. Z Kresów do Armii Andersa"
„Wygraliśmy życie. Z Kresów do Armii Andersa"

Zapraszamy do podróży po kresowych miejscowościach, do spaceru ulicami Słonima, Lipniszek, czy Lidy. Podróży, która zostanie niestety gwałtownie przerwana deportacją do Kazachstanu. Na step trafił nasz Bohater - niewinny nastolatek, nienagannie wychowany i głęboko wierzący w ideały, których wyrzekł się po miesiącach spędzonych na „nieludzkiej ziemi”. Historia drogi, jaką odbył w celu dołączenia do Armii Andersa, jest tak nieprawdopodobna, że napisać ją mogło tylko samo życie.

Cena: 12,00 zł
szt.

„Znani Polacy na Syberii w XIX wieku”

„Znani Polacy na Syberii w XIX wieku”
„Znani Polacy na Syberii w XIX wieku”

O pasjonujących losach polskich zesłańców na Syberię, którzy nie poprzestali na niewolniczym losie, a także o naszych rodakach szukających tam lepszego życia, przekuwających swoją niedolę na imponujące kariery, opowiada książka „Znani Polacy na Syberii w XIX wieku” autorstwa Grzegorza Zackiewicza.

Cena: 15,00 zł
szt.
  • nowość

Katalog „Niepodległa – ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej"

Katalog „Niepodległa – ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej"
Katalog „Niepodległa – ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej"

Okrągła 100. rocznica odzyskania niepodległości stała się okazją, by przypomnieć naszym odbiorcom o ważnym i epokowym wydarzeniu w polskiej historii poprzez wystawę plenerową oraz towarzyszący jej katalog. Albumowa publikacja Muzeum Pamięci Sybiru poświęcona została niepodległości na dawnych Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Katalog przeniesie czytelnika do historycznej kresowej rzeczywistości uwiecznionej na kartach pocztowych i fotografiach. Zapraszamy na spacer ulicami Wilna, Pińska, Stanisławowa, spotkajmy się z Marią Rodziewiczówną przed dworem w Hruszowej, przekroczmy wspólnie próg chaty poleskiej.

Cena: 12,00 zł
szt.

„Była taka rodzina"

„Była taka rodzina"
„Była taka rodzina"

Wyjątkowość prezentowanych Państwu wspomnień nie polega jedynie na oczywistej unikatowości każdych losów ludzkich, ale na niezwykłym przedstawieniu zachowanych w pamięci faktów. Losy dziecka, któremu przyszło żyć w niezwykłych czasach, spisała tu osoba już dorosła i obarczona bogatymi doświadczeniami. Dzięki temu potrafiła spojrzeć na zdarzenia z przeszłości z różnych perspektyw – zarówno okiem dziecka, którym targają ogromne emocje i podstawowe instynkty, z wszechobecnym pragnieniem zaspokojenia głodu na czele, jak i okiem osoby dojrzałej, która stara się wszystko zrozumieć.

Cena: 18,00 zł

„Gułag. Struktury-kadry-więźniowie"

„Gułag. Struktury-kadry-więźniowie"
„Gułag. Struktury-kadry-więźniowie"

Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie nieznanych kart z historii GUŁagu jako systemu obozowego, ale także innego ważnego aspektu – losów więźniów. Zaprezentowano fakty związane z wykorzystywaniem niewolniczej pracy nie tylko więźniów politycznych, ale także jeńców wojennych i internowanych do budowy sowieckiej gospodarki.

Cena: 18,00 zł
szt.

„Operacja polska” NKWD 1937-1938

„Operacja polska” NKWD 1937-1938
„Operacja polska” NKWD 1937-1938

Oddajemy w Państwa ręce przewodnik po wydarzeniach lat 1937-1938, którego celem jest zarysowanie kontekstu historycznego i przebiegu jednej z najtragiczniejszych akcji represyjnych, skierowanej przeciwko przedstawicielom narodu polskiego. Wierzymy, że poniższe przemyślenia i materiały pomogą zachować pamięć o ofiarach terroru stalinowskiego i zachęcą do dalszego zgłębiania tematu.

Cena: 20,00 zł
szt.

„Pierwszy Sowiecki Łagier. Wyspy Sołowieckie (1920 - 1939)"

„Pierwszy Sowiecki Łagier. Wyspy Sołowieckie (1920 - 1939)"
„Pierwszy Sowiecki Łagier. Wyspy Sołowieckie (1920 - 1939)"

Archipelag Wysp Sołowieckich leży na Morzu Białym w odległości 55 km od najbliższego portu. W XVIII i XIX wieku na wyspy zsyłani byli polityczni przeciwnicy władzy carskiej. W 1920 roku właśnie na Wyspach Sołowieckich utworzono pierwszy obóz dla przeciwników politycznych. Sołowiecki Obóz Specjalnego Przeznaczenia, nazywany w skrócie SŁON, oficjalnie powołany został 2 listopada 1923 roku. Chociaż obóz nie funkcjonował już w okresie największego rozwoju systemu GUŁag-u w latach 40. i 50. XX wieku, wypracowane w nim metody stosowano później na masową skalę w innych obozach na obszarze Związku Sowieckiego.

Cena: 12,00 zł
szt.

„Sybir. Wiara-Nadzieja-Przetrwanie"

„Sybir. Wiara-Nadzieja-Przetrwanie"
„Sybir. Wiara-Nadzieja-Przetrwanie"

Dla setek tysięcy polskich zesłańców utrzymanie wiary i uczestniczenie choćby w namiastkach praktyk religijnych nierzadko stanowiła jedyną szansę na zachowanie nadziei. Dla wielu był czas prawdziwej religijnej próby. Niejednokrotnie dochowanie wiary katolickiej na Syberii jednoznaczne było z utrzymaniem polskiej tożsamości narodowej. W przypadku zesłańców modlitwa i kontakt z Bogiem podtrzymywały nadzieję na przetrwanie i powrót do Ojczyzny.

Cena: 10,00 zł
szt.

„Wielka tułaczka (1915-1921)"

„Wielka tułaczka (1915-1921)"
„Wielka tułaczka (1915-1921)"

Wojna! Zbliżające się działania zbrojne I wojny światowej wzbudzały strach wśród społeczeństwa. Obawy podsycały także władze carskie, ostrzegając przed zbliżającymi się wojskami niemieckimi. 1915 rok stał się początkiem masowej i często tragicznej w skutkach ucieczki mieszkańców wschodnich ziem Cesarstwa Rosyjskiego.

Cena: 15,00 zł
szt.

Informator Muzeum Pamięci Sybiru

Informator Muzeum Pamięci Sybiru
Informator Muzeum Pamięci Sybiru

Celem tworzonego w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru jest odkrywanie i upowszechnianie wiedzy związanej z tematyką zesłań, deportacji i losów Polaków na Sybirze oraz warunków życia społeczności polskiej na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. Muzeum Pamięci Sybiru ma się stać kluczową, nie tylko polską, ale również europejską instytucją, inicjującą i prowadzącą badania naukowe dotyczące szeroko rozumianej tematyki syberyjskiej. Niniejszy informator przedstawia zadanie i cele stojące przed tą nową instytucją.

Cena: 15,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl