Polecane produkty

Życie na Kresach. Województwa wschodnie II Rzeczypospolitej (1919-1939)

Życie na Kresach. Województwa wschodnie II Rzeczypospolitej (1919-1939)
Życie na Kresach. Województwa wschodnie II Rzeczypospolitej (1919-1939)

W II Rzeczpospolitej obszar Kresów Wschodnich obejmował województwa: wileńskie, nowogródzkie, poleskie, wołyńskie, lwowskie, tarnopolskie, stanisławowskie oraz wschodnią część województwa białostockiego (Grodno, Wołkowysk). Każdy z tych regionów posiadał szereg cech, które wskazywały na jego wyjątkowość i wyróżniały go nie tylko na tle centralnych i zachodnich części kraju, ale też spośród pozostałych obszarów kresowych. Autor książki, wytrawny znawca zagadnienia, stara się także pokazać Czytelnikom jak różnie, w zależności od narodowości, postrzegane są Kresy i ile znaczeń niesie w sobie to słowo. Sąsiedztwo równie dobrze mogło pełnić rolę integrującą, jak i dezintegrującą. Wiele miejsca poświęcono w książce sprawom bezpieczeństwa, gospodarki czy kresowej kultury. Zapraszamy więc Czytelników do zapoznania się z historią wschodnich ziem II Rzeczypospolitej, gdzie obok siebie żyli Polacy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Żydzi, Karaimi, Tatarzy i „tutejsi”…

Wojciech Śleszyński, Życie na Kresach. Województwa wschodnie II Rzeczypospolitej (1919-1939), Białystok 2020, ss. 160 (seria wydawnicza SYBIR)

ISBN 978-83-641033-9-1, format: 210 x 250 mm, oprawa twarda szyto-klejona, zdjęcia                                                     

Dostępność: Towar dostępny

Cena: 41,50 zł
szt.
  • nowość

Uparłam się i poszłam. Zesłańcze wspomnienia

Uparłam się i poszłam. Zesłańcze wspomnienia
Uparłam się i poszłam. Zesłańcze wspomnienia

Jadwiga Okołów swoje syberyjskie wspomnienia zapisała dopiero 42 lata po powrocie z zesłania. Mimo upływu lat autorka przywołała wiele nazwisk, pisała o zesłańczej codzienności. Komentowała zachowania Kazachów, enkawudzistów, ale i tych, których połączyła wspólnota doświadczenia zesłania – Polaków, Czeczenów i Inguszy, Niemców, Żydów. Patrzyła na los wszystkich z perspektywy zwykłej kobiety, matki. Nie była historykiem, socjologiem, wybitnym intelektualistą, który ze swoich obserwacji buduje traktat o etyce człowieka czy istocie człowieczeństwa w obliczu totalitaryzmu. Ona postanowiła dać świadectwo swojego doświadczenia. Tego, jak przeżywała swój los, jakie miała rozterki w obliczu wyborów, których dokonała po śmierci męża, dziecka, ale też amnestii, sowieckiej paszportyzacji. Ona – Jadwiga Okołów, nie abstrakcyjny człowiek. Postanowiła o tym opowiedzieć.

Jadwiga Okołów, Uparłam się i poszłam. Zesłańcze wspomnienia, red. i oprac. nauk. A. Kietlińska, Białystok 2020, ss. 101 (seria: „Wspomnienia i relacje” t. 4)

ISBN 978-83-959425-3-2, format: 165 x 235 mm, okładka miękka

Dostępność: Towar dostępny

Cena: 19,50 zł
szt.
  • nowość

Syberyjska gorączka. The Siberian rush

Syberyjska gorączka. The Siberian rush
Syberyjska gorączka. The Siberian rush

Syberia kojarzy się dziś przeważnie z „nieludzką ziemią”. Jednak mało kto wie, że w głębi syberyjskiej otchłani istnieją polskie wsie, których mieszkańcy przyjechali tam dobrowolnie w końcu XIX wieku „za chlebem” i do dziś pielęgnują tożsamość swoich przodków. Mało kto również wie, jak często ceną przetrwania ich więzi z polskością było życie.

Tomasz Danilecki, Syberyjska gorączka. The Siberian rush, Białystok 2020, ss. 112 (seria: Opowieści z Sybirem w tle)

ISBN 978-83-959425-1-8, format: 210 x 210 mm, papier kreda, okładka miękka zdjęcia, tłum. w jęz. ang.

Today Siberia is usually associated with "inhuman land". However, few people know that in the depths of the Siberian abyss there are Polish villages, whose inhabitants came there voluntarily at the end of the 19th century "in search of bread" and to this day they cherish the identity of their ancestors. Few people also know how often life was the price of surviving their ties with Polishness.

Tomasz Danilecki, The Siberian rush, Białystok 2020, pp. 112.

ISBN 978-83-959425-1-8, format: 210 x 210 mm, stout fawn paper, paperback, photos, English translation

Dostępność: Towar dostępny

Cena: 18,90 zł
szt.
  • nowość

Polski Dom Dziecka w Bolszoj Jerbie. The Polish Orphanage in Bolshaya Yerba

Polski Dom Dziecka w Bolszoj Jerbie. The Polish Orphanage in Bolshaya Yerba
Polski Dom Dziecka w Bolszoj Jerbie. The Polish Orphanage in Bolshaya Yerba

Tragedia sowieckich wywózek dotknęła również najmłodszych. Dzieci, które ukończyły dwanaście lat, musiały pracować. Młodsze, osierocone i pozostające bez opieki, trafiały do sowieckich domów dziecka, gdzie groziło im wynarodowienie. Dlatego jednym z najważniejszych zadań, jakie postawiła przed sobą w 1941 roku polska ambasada w Moskwie, była organizacja polskich sierocińców na terenie. Jednym z nich był Polski Dom Dziecka w Bolszoj Jerbie. 

Katarzyna Śliwowska, Polski Dom Dziecka w Bolszoj Jerbie. The Polish Orphanage in Bolshaya Yerba, Białystok 2020, ss. 108 (seria: Opowieści z Sybirem w tle)

ISBN 978-83-956373-9-1, format: 210 x 210 mm, papier kreda, okładka miękka zdjęcia, tłum. w jęz. ang.

The tragedy of the Soviet deportations hit the youngest the most. Children from the age of twelve had to work. The younger ones: orphaned, deprived of any care, ended up in Soviet orphanages, where they were at risk of denationalization. Therefore, one of the most important tasks that the Polish embassy in Moscow set itself in 1941 was the organization of Polish orphanages. One of them was the Polish Orphanage in Bolshaya Jerba in Krasnoyarsk Krai. It is only 500 km from Mongolia ...

Katarzyna Śliwowska, The Polish Orphanage in Bolshaya Yerba, Białystok 2020, pp. 108.

ISBN 978-83-956373-9-1, format: 210 x 210 mm, stout fawn paper, paperback, photos, English translation

Dostępność: Towar dostępny

Cena: 18,90 zł
szt.
  • nowość

Powroty z Sybiru w XVIII–XX wieku. 18th to 20th century homecomings from Sybir

Powroty z Sybiru w XVIII–XX wieku. 18th to 20th century homecomings from Sybir
Powroty z Sybiru w XVIII–XX wieku. 18th to 20th century homecomings from Sybir

Powrót z Syberii był marzeniem zarówno konfederatów barskich, powstańców listopadowych czy styczniowych, jak i ofiar masowych deportacji sowieckich. Jednak nie zawsze oznaczał on przeniesienie się w rodzinne strony. Wielu deportowanych w latach 40. XX wieku nie miało dokąd wrócić: zmieniły się granice, wskutek czego ich rodzinne strony znalazły się pod władzą Sowietów. Nie był to więc powrót do ojczyzny, ale jednak między swoich.

Przemysław Borowik, Powroty z Sybiru w XVIII–XX wieku. 18th to 20th century homecomings from Sybir, Białystok 2020, ss. 120 (seria: Opowieści z Sybirem w tle)

ISBN 978-83-959425-0-1, format: 210 x 210 mm, papier kreda, okładka miękka zdjęcia, tłum. w jęz. ang. 

The return from Siberia was the dream of both the Bar Confederates, the November and January insurgents, and the victims of mass Soviet deportations. However, it did not always mean moving to the homeland. Many deportees in the 1940s had nowhere to return: the borders changed, and their homeland came under the Soviet rule. So it was not a return to the homeland, but only back to their people.

Przemysław Borowik, 18th to 20th century homecomings from Sybir, Białystok 2020, ss. 120.                                             

ISBN 978-83-959425-0-1, format: 210 x 210 mm, stout fawn paper, paperback, photos, English translation

Dostępność: Towar dostępny

Cena: 18,90 zł
szt.
  • nowość

Sybir w eterze. Sybir on air

Sybir w eterze. Sybir on air
Sybir w eterze. Sybir on air

Rozgłośnia Polska RWE funkcjonowała w latach 1952–1994. Spośród powstałych wówczas audycji autorka wybrała te, które dotyczą losów Polaków zesłanych i deportowanych na Sybir. Najciekawsze, a zarazem najsmutniejsze są audycje, w których udział wzięli bezpośredni świadkowie tamtych tragicznych wydarzeń lub ich potomkowie. Dzięki tym nagraniom możemy usłyszeć brzmienie głosu wielu postaci historycznych

Sylwia Szarejko, Sybir w eterze. Sybir on air, Białystok 2020, ss. 96 (seria: Opowieści z Sybirem w tle)                                                           

ISBN 978-83-959425-2-5, format: 210 x 210 mm, papier kreda, okładka miękka, zdjęcia, tłum. w jęz. ang.

The Radio Free Europe Polish Service was the "Voice of Free Poland" for over 40 years coming from behind the Iron Curtain. Memories and stories about "inhuman land" were often transmitted to the country. The most interesting and, at the same time, the saddest are those of them which were attended by direct witnesses or descendants of those who managed to get out of Sybir.

Sylwia Szarejko, Sybir w eterze. Sybir on air, Białystok 2020, ss. 96                                                              

ISBN 978-83-959425-2-5, format: 210 x 210 mm, Stout fawn paper, paperback, photos, English translation

Dostępność: Towar dostępny

Cena: 18,90 zł
szt.
  • nowość

Kto się wpisał ku pamięci… Pamiętniki osób deportowanych w głąb Związku Sowieckiego

Kto się wpisał ku pamięci… Pamiętniki osób deportowanych w głąb Związku Sowieckiego
Kto się wpisał ku pamięci… Pamiętniki osób deportowanych w głąb Związku Sowieckiego

Wśród przedmiotów zgromadzonych w Muzeum Pamięci Sybiru przeważają rzeczy osobiste, należące kiedyś do wywiezionych. Są wśród nich także pamiętniki. Prywatne wpisy dokonywane w nich ku pamięci przez członków rodziny, przyjaciół czy „obiekty westchnień” stanowią wzruszające świadectwo przeżyć młodych ludzi wyrwanych z rodzinnych domów i rzuconych w bezkres przestrzeni Syberii czy Kazachstanu. Tam cierpiących, tęskniących, tam kochających…

Kto się wpisał ku pamięci… Pamiętniki osób deportowanych w głąb Związku Sowieckiego, oprac. Karolina Mosiej-Zambrano, Białystok 2020, s. 100.

ISBN 978-83-959425-5-6, format 210x295 mm, okładka tektura w płótnie

Dostępność: Towar dostępny

Cena: 31,40 zł
szt.
  • nowość

Sybir. Magazyn Muzeum Pamięci Sybiru 2020, nr 4

Sybir. Magazyn Muzeum Pamięci Sybiru 2020, nr 4
Sybir. Magazyn Muzeum Pamięci Sybiru 2020, nr 4

Układ podpisany przez gen. Władysława Sikorskiego z sowieckim ambasadorem w Londynie Iwanem Majskim tuż po agresji Niemiec na ZSRS, do której doszło w czerwcu 1941 r., wzbudził ogromne kontrowersje wśród Polaków głównie dlatego, że nie gwarantował w żaden sposób wschodnich granic Rzeczpospolitej. Umożliwił jednak odzyskanie wolności setkom tysięcy przymusowo deportowanych i uwięzionych na Wschodzie rodaków i doprowadził do utworzenia Armii gen. Władysława Andersa. W najnowszym numerze naszego pisma „Sybir” zamieszczamy polsko-rosyjski dwugłos wybitnych znawców tego zagadnienia: prof. Wojciecha Materskiego i prof. Natalii Lebiediewej. Nasi autorzy zapraszają także do Kazachstanu, gdzie deportowanym w czasie wojny pomagali działacze Związku Patriotów Polskich, na włoskie uniwersytety, na których tuż po wojnie studiowali „andersowcy”, a także do polskiej wsi Wierszyna, leżącej niedaleko syberyjskiego Irkucka. Jej założyciele – migranci z początku XX wieku – podlegali Apostolskiemu Wikariatowi Syberii, którego historię także opisujemy. A miłośników czekolady zapraszamy do poznania dalszych losów Bronisława Borodzicza, założyciela pierwszej parowej fabryki czekolady na Syberii, o której pisaliśmy w poprzednim numerze „Sybiru”. Podążamy także śladami białostockiego kapłana Aleksandra Chodyki, które pozostawił na początku XX w. w Rżewie nad Wołgą. Zapraszamy do lektury!

Dostępność: Towar dostępny

Cena: 16,50 zł
szt.

Syberyjski Białystok

Syberyjski Białystok
Syberyjski Białystok

„Syberyjski Białystok” to opowieść o małej wsi na dalekiej Syberii i jej mieszkańcach. To opowieść o trudnej i złożonej historii, której poznanie może choć odrobinę przybliży nas, żyjących tysiące kilometrów od tego miejsca, do specyfiki omawianej przestrzeni. Napisane lekkim językiem teksty o historii polskiego osadnictwa na Syberii oraz o założycielach syberyjskiego Białegostoku autorstwa Wojciecha Śleszyńskiego zostały wzbogacone wywiadami przeprowadzonym przez Tomasza Danileckiego z wyjątkowymi osobami: o. Krzysztofem Korolczukiem (SJ) i Wasylem Haniewiczem.

Dostępność: Towar dostępny

Cena: 21,70 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl