Niepodległa – ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej

Cena: 10,00 

Na stanie

Album „Niepodległa – ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej” wpisuje się w tendencję rosnącej popularności Kresów i świadomość ich roli w nowoczesnej historii i kulturze narodu polskiego, a z drugiej przywołuje sentymentalny, idylliczny wręcz obraz Kresów z dawnych pocztówek i fotografii. Ich dobór podyktowany został próbą ukazania architektury i wnętrz chłopskiej chaty, dworu i miasta kresowego z okresu międzywojennego. Autorom zależało także na zaprezentowaniu obiektów, których historia stanowi jednocześnie historię Kresowian. Dlatego też ilustracje kresowych gmachów potraktowano jako okazję do zarysowania szeregu zjawisk, zagadnień politycznych i społecznych związanych z międzywojniem w formie komentarzy.

M. Szarejko, W. Śleszyński, Niepodległa – ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej, Białystok 2018, ss. 150."

Podobne produkty

NIE ZAPOMNIJ! Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o aktualnych ofertach.