Sybir. Magazyn Muzeum Pamięci Sybiru 2017, nr 1

Cena: 10,00 

Na stanie

Głównym tematem numeru jest tzw. operacja polska, której osiemdziesiąta rocznica stała się znakomitą okazją do upowszechnienia wia­domości o tej, zapomnianej do niedawna, zbrod­ni. Udało nam się przeprowadzić wywiad z prof. Mikołajem Iwanowem, bez którego pracy nasza wiedza o tej tragedii byłaby nieporów­nywalnie mniejsza. Informacje o wystawach, które wciąż moż­na zobaczyć, a także o tych, które zostaną nieba­wem udostępnione, zajmują znaczną część numeru.

Zaprezentowane teksty i eseje historyczne do­tykają wielu ważnych tematów, ale ich zawartość może też zaskoczyć. Opowieść o Kolei Krugobaj­kalskiej na przykład, to nie tylko historia tej monu­mentalnej i tragicznej inwestycji, ale też uwagi na te­mat jej obecnego, drugiego „życia”, a nawet zachęta do niezwykłej podróży. Wśród obszernych informa­cji na temat rozrastających się nieustannie zbiorów Muzeum wyróżnia się ta nieoczywista – czy najcen­niejszym nabytkiem takiej instytucji może być drew­niana fajka? Jeśli jest to fajka biskupa – Sybiraka i wykonana przez Sybiraków, to jak najbardziej. Magazyn uzupełniają informacje o wy­darzeniach edukacyjnych, których bogaty repertu­ar przedstawiamy wciąż białostoczanom i nie tylko.

Sybir. Magazyn Muzeum Pamięci Sybiru, nr 1, ss. 72.

Zapraszamy do pobrania tego numeru magazynu w wersji pdf. 

Podobne produkty

NIE ZAPOMNIJ! Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o aktualnych ofertach.