Wojna w Ukrainie a idea ruskiego miru [PL/UK]

Cena: 30,00 

Na stanie

[PL]

Raport „Wojna w Ukrainie a idea ruskiego miru” autorstwa prof. dr hab. Wojciecha Śleszyńskiego jest próbą przystępnego objaśnienia genezy konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w całej jej złożoności.

Agresja Rosji na Ukrainę jest logiczną konsekwencją specyficznego rosyjskiego sposobu patrzenia na rzeczywistość, który ogniskuje się wokół idei „ruskiego miru”. „Mir” to po rosyjsku pokój, ale też świat, chodzi więc o uniwersalny system gwarantujący pokój na sposób rosyjski i zgodnie z interesami Kremla. Co szczególnie dziś istotne – w idei „ruskiego miru” nie ma miejsca na wolną Ukrainę.

Opracowanie profesora Śleszyńskiego umożliwia poznanie meandrów rosyjskiej polityki historycznej – zarówno tej z czasów sowieckich, jak i tej dużo wcześniejszej, wykuwanej w samodzierżawnym państwie carów – bez czego nie sposób zrozumieć motywacji dzisiejszych działań Putina i jego podwładnych.

Publikacja przygotowana została w dwujęzycznych wydaniach: polsko-ukraińskim oraz angielsko-hiszpańskim.

[UK]

Рапорт «Війна в Україні та ідея Руского міру» проф. доктор хаб. Войцеха Слешиньского є спробою доступного пояснення походження російсько-українського конфлікту в усій його складності.

Агресія Росії проти України є логічним наслідком специфічного російського погляду на дійсність, який зосереджений навколо ідеї «руского міра». «Мір» російською мовою означає мир, але також і світ, тому це універсальна система, яка гарантує мир по-російськи і відповідно до інтересів Кремля. Що особливо важливо сьогодні, в ідеї «руского міра» немає місця вільній Україні.

Дослідження професора Слешиньського дає змогу пізнати меандри історії російської політики – як з радянських часів, так і значно ранішої, викуваної в самодержавній країні царів – без якої неможливо зрозуміти мотивацію сьогоднішніх дії Путіна та його підлеглих.

Видання підготовлено у двомовному виданні: польсько-українському та англо-іспанському.

Wojciech Śleszyński, Wojna w Ukrainie a idea ruskiego miru, Białystok 2022
ISBN 978-83-64103-63-6 wersja polsko-ukraińska
format:  210 x 296 mm, okładka miękka

Zobacz także wersję angielsko-hiszpańską: "The war in Ukraine and the idea of the Russian order"

Podobne produkty

NIE ZAPOMNIJ! Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o aktualnych ofertach.