Życie na Kresach. Województwa wschodnie II Rzeczypospolitej (1919-1939)

Cena: 25,00 

Na stanie

W II Rzeczpospolitej obszar Kresów Wschodnich obejmował województwa: wileńskie, nowogródzkie, poleskie, wołyńskie, lwowskie, tarnopolskie, stanisławowskie oraz wschodnią część województwa białostockiego (Grodno, Wołkowysk). Każdy z tych regionów posiadał szereg cech, które wskazywały na jego wyjątkowość i wyróżniały go nie tylko na tle centralnych i zachodnich części kraju, ale też spośród pozostałych obszarów kresowych.

Autor książki, wytrawny znawca zagadnienia, stara się także pokazać Czytelnikom jak różnie, w zależności od narodowości, postrzegane są Kresy i ile znaczeń niesie w sobie to słowo. Sąsiedztwo równie dobrze mogło pełnić rolę integrującą, jak i dezintegrującą. Wiele miejsca poświęcono w książce sprawom bezpieczeństwa, gospodarki czy kresowej kultury. Zapraszamy więc Czytelników do zapoznania się z historią wschodnich ziem II Rzeczypospolitej, gdzie obok siebie żyli Polacy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Żydzi, Karaimi, Tatarzy i „tutejsi”…

Wojciech Śleszyński, Życie na Kresach. Województwa wschodnie II Rzeczypospolitej (1919-1939), Białystok 2020, ss. 160 (seria wydawnicza SYBIR)

ISBN 978-83-641033-9-1, format: 210 x 250 mm, oprawa twarda szyto-klejona, zdjęcia

Podobne produkty

NIE ZAPOMNIJ! Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o aktualnych ofertach.