Jan Witort, O syberyjskim zesłaniu i rusyfikacji Żmudzi

Cena: 42,00 

Na stanie

Książka zawiera teksty autorstwa Jana Michała Witorta, XIX-wiecznego działacza socjalistycznego z Kowieńszczyzny, zapalonego i utalentowanego etnografa, opisujące życie i zwyczaje ludów autochtonicznych (Lapończyków, Kazachów), które wnikliwie obserwował podczas dwóch zesłań: na daleką północ i do Wołogdy, Tomska oraz Semipałatyńska. Zasadniczą część książki stanowi pamiętnik pt. "Znad morza Białego" i artykuły publikowane w prasie lwowskiej w cyklach „Szkice znad Niewiaży” oraz „Żmudź współczesna”.

Jan Witort, O syberyjskim zesłaniu i rusyfikacji Żmudzi, oprac. Wiesław Caban, Jerzy Szczepański, współpr. Zbigniew Wójcik, DiG 2017, format 16,5 x 23,5 cm, ss. 282.

Podobne produkty

NIE ZAPOMNIJ! Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o aktualnych ofertach.